برگزيده همايش ششم

متولد: 29/9/1327 تهران

رشته تخصصي: فيزيك ذرات بنيادي

 ليسانس فيزيك و فوق ليسانس  فيزيك هسته اي از انگلستان، دكتراي فيزيك نظري ذرات بنيادي (انگلستان)، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، رياست پژوهشكده علوم نانو در پژوهشگاه دانشهاي بنيادي(IPM)، رئيس بخش علوم نانو دانشگاه گرينچ انگلستان، استاد مدعو دانشگاه توهوكو (ژاپن). محقق ارشد دانشگاه اكفسفورد انگلستان، چاپ بيش از 70 مقاله علمي در 5 حوزه متفاوت فيزيك. تأليف اولين كتاب در فيزيك محاسباتي نانو لوله هاي كربني به زبان انگليسي كه از طرف مؤسسه انتشارات دانشگاه كمبريج انگلستان در نوامبر سال 2007 به چاپ رسيد. پژوهشگر برتر نانو فناوري در سال 1385.