برگزيده همايش ششم

متولد: 2/4/1320 گرمارود

 رشته تخصصي: زبان وادبيات فارسي

 دكتر سيد علي موسوي گرمارودي دوم تيرماه 1320 در گرمارود الموت قزوين به دنيا آمد اما در واقع طبق دستخط مرحوم پدر ايشان بر پشت قرآن متولد 31 فروردين 1320 در محله چهارمردان قم هست.دوره ابتدايي و دبيرستان را در قم گذراند و سپس براي ديدن دورة ادبيات عربي در محضر استاد شيخ محمد تقي اديب نيشابوري مشهور به اديب ثاني و نيز آموختن برخي علوم اسلامي ديگر پدر ايشان را در سال 1338 به مشهد مقدس رضوي بردند و تحت سرپرستي علمي دوستِ خود مرحوم آيت الله حاج شيخ مجتبي قزويني رضوان الله تعالي علي قرار دادند.در سال 1342 در تهران به عنوان معلم در دبستان و سپس دبيرستان علوي به كار پرداختم. در سال تحصيلي 1344ـ 45 به دانشگاه تهران براي تحصيل در رشته حقوق وارد و در سال 1348 ليسانس گرفتم و سپس فوق ليسانس ودكترا را در رشته زبان و ادبيات فارسي اخذ كردم.در روز ششم شهريور 1352 به وسيله مأموران ساواك دستگير و شكنجه و سپس نزديك به چهار سال زنداني شدم.در سال 1357 چاپ دوم مجموعه شعر «عبور» و نيز انتشار مجوعه شعرهاي «در سايه سار نخل ولايت» و «سرود رگبار» انجام يافت.از انتشارات ديگر ايشان مي توان انتشار مجموعاً يازده دفتر شعر (5 دفتر مستقل و شش گزينه)، انتشار مجموعاً 15 كتاب (6 پژوهش ادبي. يك پژوهش تاريخي. چهار داستانو چهار ترجمه از جمله ترجمة كامل ادبي قرآن و ترجمة كامل ادبي صحيفة سجاديه)، انتشار 48 شمراه مجله ادبي گلچرخ (44 شماره به صورت ضميمه روزنامه اطلاعات و 24 شماره به صورت مجلة مستقل)، انتشار 50 مقاله علمي ـ ادبي در مجلات ادبي