همایش چهره‌های ماندگار برای انتخاب هرچه بهتر و دقیقتر اندیشمندان در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی ملاک‌هایی رادر نظر دارد که گزیده‌ای از آنها به شرح زیر است:

الف : شرایط اختصاصی از منظر دانشگاهی

·        داشتن مرتبه علمی استاد تمام (پایه علمی 25 به بالا )

·         تالیفات و آثار ارزشمند علمی

·          کیفیت و کمیت مقالات علمی در مجلات معتبر

·         میزان ارجاع دیگر مقالات علمی به مقلات استاد مورد نظر

·         میزان تربیت دانشجویان نخبه

·         نگارش کتب درسی دانشگاهی با کیفیت علمی مطلوب

·         - مطالعات و تحقیقاتی که منشا تغییر و تحول علمی باشد

·         تاسیس مراکز علمی پژوهشی

·         اخذ نشان های معتبر داخلی و خارجی

·         ارتقا سطح علمی دانش پژوهان از طریق تدریس و تحقیق

·         ابداع، ابتکار، اختراع و اکتشاف مهم

ب : شرایط اختصاصی حوزه ادبیات و هنر

در انتخاب شخصیت های رشته های ادبی و هنری، به جای مرتبه استادی دانشگاهی، اجماع نسبی اهل نظر بر شایستگی شخص منتخب ملاک اصلی است. گسترش و احیا فرهنگ ملی-اسلامی و سنت های ارزشمند اجتماعی و معرفی ادبیات و هنر ایران به مردم کشور و دیگر ملل نیز ملاک انتخاب است. دیگر موارد همانند ملاک ها از منظر دانشگاهی است.

ج : شرایط عمومی

·        پیشینه و شهرت علمی مطلوب

·        خدمت علمی به جامعه و دارا بودن اخلاق اجتماعی مناسب