پروفسور فضل‌اله رضا

از گروه علوم انساني

شاخه تخصصي ادبيات

پروفسور فضل‌اله رضا
آخرين مدرک تحصيلي : پروفسور
 
سوابق علمي : طي سال‌هاي ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۴ عضو گروه مهندسي برق دانشكده مهندسي دانشگاه كاتوليك آمريكا و سپس دانشگاه ام آي تي در بوستون آمريكا بود و بين سال‌هاي ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۷ در گروه مهندسي دانشگاه سيراكيوز در ايالت نيويورك عضويت داشت. پروفسور رضا در سال‌هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۳ استاد مهمان در دانشگاه‌هاي مركزي سوييس، كپنهاك دانمارك و دانشگاه كلرادو در بولدر آمريكا و پاريس بوده است. پروفسور رضا از سال ۱۳۵۷ تاكنون استاد دانشگاه‌هاي كنكورديا در مونترئال در كبك كانادا و دانشگاه مك‌گيل مونترئال است. او همچنين رييس افتخاري كنفرانس مهندسي برق ايران، استاد افتخاري دانشگاه تربيت مدرس، رييس انجمن علمي ايرانيان در آمريكاي شمالي، رييس گسترش زبان و ادب فارسي و مشاور و همكار فعال مؤسسات علمي و ادبي فراواني بوده است. پروفسور رضا يكي از پايه‌گذاران نظريه اطلاعات و مخابرات در جهان است و تحقيقات گسترده‌اي در زمينه ظرفيت شنون و ارسال حداكثر اطلاعات در كانال‌هاي مخابراتي نويزدار، نظريه اطلاعات و فرايندهاي تصادفي، سيستم‌هاي خطي آناليز عمومي، نظريه سيستم‌ها و مدارها، نظريه كنترل سيستم‌هاي پويا، فضاهاي خطي، انتقال و تلفات انرژي در شبكه‌هاي n دهانه‌اي انجام داده است. او همچنين معتقد است كه نبايد سنت‌هاي ملي و ديني را آسان از دست داد و در وضع كنوني جهان، خردگرايي به تنهايي نمي‌تواند جوامع جهان سوم را با جهش يك روزه به رده اول اقتصاد و تكنولوژي برساند.
 
بيوگرافي : وي فرزند «شيخ اسدالله رضا» (روحاني و مالك) و از نبيرگان امير «هدايت‌الله‌خان فومني» در سال ۱۲۹۳ خورشيدي در رشت به دنيا آمد. او برادر دكتر عنايت‌الله رضا است. وي تحصيلات ابتدايي را در همان شهر به پايان برد و ديپلم را در تهران و ليسانس خود را در رشته مهندسي برق از دانشگاه تهران گرفت. در سال ۱۳۲۴ مدرك فوق ليسانس را از دانشگاه كلمبيا در آمريكا و دكتراي خود را در رشته مهندسي برق از دانشگاه مؤسسه تكنولوژي نيويورك (دانشگاه نيويورك فعلي) دريافت كرد. وي پس از محمدعلي مجتهدي به عنوان دومين رئيس دانشگاه صنعتي آريامهر انتخاب شد.