پرینت 
دكتر محمد حسن گنجي

از گروه علوم انساني

شاخه تخصصي جغرافيا

دكتر محمد حسن گنجي
آخرين مدرک تحصيلي : دكترا
 
سوابق علمي : داراي درجه دكترا در جغرافيا از دانشگاه كلارك آمريكا، دانشيار و استاد دانشگاه تهران در طي سال هاي 1334 ـ 1339 و 1339 ـ 1354 ، مؤسس و مدير كل هواشناسي (سازمان هواشناسي كشوري) از سال 1335 تا 1346 ، معاون وزار راه (1342 - 1347) ، معاون دانشگاه تهران1347 ـ 1348 ، مدير گروه آموزشي جغرافيا 1348 ـ 1353 رئيس دانشگاه ادبيات دانشگاه تهران 1353 ـ 1354 استاد ممتاز دانشگاه تهران 1354 رئيس و بنيانگذار مؤسسه عالي امير شوكت الملك اعلم (دانشگاه بيرجند) مشاور سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح (1368ـ 1372) مشاور دانشكده علوم زمين و دانشگاه شهيد بهشتي ( از سال 1373) عضو كميته جغرافيايي مركز گفتگوي بين تمدنهاي رياست جمهوري ( از سالهاي 1387) عضو مادام المري انجمن جغرافيايي انگلستان و عضويت در انجمن هاي مختلف بين المللي، برجسته ترين جغرافيدان آسيا و يكي از 15 جغرافيدان برتر جهان دانشكند سال هواشناسي جهان در سال 2001 شركت كننده در 46 سمينار و كنگره منطقه اي و جهاني داراي بيش از 130 اثر برجسته علمي و تخصصي به زبان هاي فارسي و انگليسي
 
بيوگرافي : دكتر محمد حسن گنجي، در ۲۱ خرداد سال ۱۲۹۱ شمسي در بيرجند به دنيا آمد.