استاد محمود فرشچيان

از گروه هنر

شاخه تخصصي مينيـــاتوريست

استاد محمود فرشچيان
آخرين مدرک تحصيلي : مدرك ممتــاز نگارگري از مكتب مينيـــاتور تهران
 
بيوگرافي : محمود فرشچيان، متولد ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان يكي از مشهورترين نقاشان معاصر ايراني است. پدر فرشچيان كه نماينده فرش اصفهان بود با ديدن استعداد فرزندش، وي را به كارگاه نقاشي استاد حاج ميرزا آقا امامي برد. فرشچيان پس از آموزش نزد استاد امامي و بهادري و دانش‌آموختگي از مدرسه هنرهاي زيباي اصفهان، براي گذراندن دوره هنرستان هنرهاي زيبا به اروپا سفر كرد و چندين سال به مطالعهٔ آثار هنرمندان غربي در موزهها پرداخت. بنا بر گفته وي در موزه‌هاي اروپا، اول كسي بود كه وارد موزه مي‌شد با بسته‌اي از كتاب و قلم، و در نهايت آخر از همه، خود او بود كه از موزه خارج مي‌شد. پس از بازگشت به ايران، فرشچيان كار خود را در اداره كل هنرهاي زيباي تهران آغاز كرد و به مديريت اداره ملي و استادي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران برگزيده شد.