جليل شهناز

از گروه هنر

شاخه تخصصي موسيقي

جليل شهناز
آخرين مدرک تحصيلي : مدرك درجه يك هنري (معادل دكترا)
 
سوابق حرفه اي : از بزرگ‌ترين و سرشناس‌ترين نوازندگان تار و سه تار سدهٔ اخير در ايران است. وي با استفاده از تكنيك‌هاي برجسته در شيوه تارنوازي توانست بسياري از رديف‌هاي موسيقي سنتي ايران را با تار بنوازد كه از جمله نواختن در مايه دشتي و دشتستاني است كه بسيار با ارزش است.
 
بيوگرافي : وي در سال ۱۳۰۰ در اصفهان به دنيا آمد. تقريباً همه اعضاي خانواده وي با مووي در سال ۱۳۰۰ در اصفهان به دنيا آمد. تقريباً همه اعضاي خانواده وي با مو