یازده سال پیش وقتی استاد مشفق کاشانی در دومین همایش چهره های ماندگار به عنوان چهره برگزیده ادبیات و شعر انتخاب و معرفی شده بود و مردم شاهد برگزاری مراسم جشن انتخاب ها از تلویزیون بودند استاد مشفق نقل می کرد که راننده یک تاکسی خبر فوتش را به "خودش" داده است: رادیو غزلی از مرا پخش می کرد و من در تاکسی نشسته بودم راننده گفت: مشفق از دوستانم بود و متاسفانه همین هفته گذشته عمرش را داد به شما! آهسته گفتم من مشفقم! از او انکار و از من اصرار... گویا پخش زندگی و آثار بزرگان و تجلیل از آنان در زمان حیاتشان تا پیش از برنامه چهره های ماندگار چندان مرسوم نبود و گاه این شائبه پیش می آمد که آن استاد فوت کرده است.

ستاد چهره های ماندگار درگذشت ادیب فرزانه استاد مشفق کاشانی برگزیده دومین دوره چهره های ماندگار را به اهالی فرهنگ و خانواده محترم ایشان تسلیت می گوید. ایشان سرودی را برای اجرای برنامه موسیقی چهره های ماندگار ارائه کردند که توسط گروه ارکستر صدا و سیما در چهارمین همایش چهره های ماندگار اجرا شد.