استاد جلیل تجلیل چهره ماندگار ادبیات برگزیده دومین همایش 80 سالگی خود را در جمع خانواده گذراند. ستاد چهره های ماندگار میزبان جمع کوچک و صمیمی خانوادگی استاد دکتر تجلیلدر رستوران برج میلاد بود. استاد تجلیل هم اکنون مشغول تدریس در دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی است و آثار ایشان در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادب فارسی دانشگاه ها تدریس می شود.