ستاد چهره های ماندگار به منظور تجلیل از استادان و صاحب نظران علمی - فرهنگی و هنری در سال 1379 تشکیل شده است. این ستاد با همکاری فرهنگستانها و نهادهای علمی کشور و با پشتیبانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

برگزاری همایش های سالانه تجلیل از استادان، هنرمندان، برگزاری همایش های علمی ، فرهنگی و هنری در ایران و جهان چاپ و انتشار آثار مطلوب با استادان برگزیده، برنامه سازی تلویزیونی، انتشار مجله و همکاری با نهادهای علمی کشور از جمله فعالیت های ستاد چهره های ماندگار است.

ستاد چهره های ماندگار می کوشد تعامل بین فرهنگی میان ملل مختلف را تسهیل کند و زمینه مشارکت نهادهای فرهنگی ـ علمی ایران را در فعالیت های پژوهشی سایر نقاط جهان فراهم نماید.